Nowe notatki

W tym miej­scu znaj­dziesz do­dane przez po­wiąza­nych z Tobą Użyt­kowników no­tat­ki — zgromadziliśmy 0 tekstów.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:48yestem sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 18:46yestem sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

dzisiaj, 18:44yestem do­dał no­wy tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

dzisiaj, 18:43yestem sko­men­to­wał tek­st u pro­gu moich drzwi [...]

dzisiaj, 18:42danioł do­dał no­wy tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 18:41yestem sko­men­to­wał tek­st o sa­mot­ności ob­wiąza­nej wstążką [...]

dzisiaj, 18:38yestem sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

dzisiaj, 18:36yestem sko­men­to­wał tek­st Dorosłość - kiedy krojąc [...]

dzisiaj, 18:33yestem sko­men­to­wał tek­st Wszak to kul­tu­ra dwor­co­wego [...]

dzisiaj, 18:29yestem sko­men­to­wał tek­st Życie po­za życiem: fej­sbóg. Ame­lia